Η εταιρεία

Η Metafrazi Ltd. από το 2009 απλοποιεί τις διαδικασίες και την επικοινωνία έχοντας στα ηνία της τη Maria Peicheva, μια ελεύθερη επαγγελματία μεταφράστρια με εμπειρία στη μετάφραση από τα ελληνικά και τα αγγλικά προς τα βουλγαρικά. Στους αρχικούς πελάτες συγκαταλέγονται βουλγαρικές επιχειρήσεις και μεταφραστικές εταιρείες, αλλά ο κατάλογος επεκτείνεται πλέον σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στην Ελλάδα, τη Βρετανία, την Κύπρο και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σήμερα η Metafrazi Ltd. απασχολεί μια στενά δεμένη ομάδα εξειδικευμένων μεταφραστών και επιμελητών με επιβεβαιωμένη και εκτεταμένη εμπειρία στα παρακάτω πεδία:

– Μετάφραση και επιμέλεια για όλους τους πιθανούς γλωσσικούς συνδυασμούς των παρακάτω γλωσσών: αγγλικά, βουλγαρικά και ελληνικά.
– Μετάφραση και τοπική προσαρμογή προϊόντων λογισμικού.
– Επικύρωση επίσημων εγγράφων.
– Διερμηνεία.
– Εξειδικευμένη γλωσσική εκπαίδευση για εταιρικούς πελάτες.

Οι μεταφραστές μας είναι πιστοποιημένοι γλωσσολόγοι, από το Πανεπιστήμιο της Σόφιας St. Kliment Ohridski αλλά και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, με αναγνωρισμένη εμπειρία στους κλάδους της πληροφορικής (IT), του εμπορίου, του τουρισμού και της διδασκαλίας ξένων γλωσσών.

Η μετάφραση ξεκινάει από τις λέξεις, αλλά δεν τελειώνει εκεί. Εμείς, εκτός από άρτιες μεταφράσεις, σας προσφέρουμε επίσης:

– Υψηλή ποιότητα σε ευέλικτες προθεσμίες.
– Πλήρη εχεμύθεια.
– Διαφανή και σαφή τιμολόγηση.
– Ικανότητα συνεργασίας και τήρησης των οδηγιών σας.

Top