Η εταιρεία

Η Metafrazi Ltd. από το 2009 απλοποιεί τις διαδικασίες και την επικοινωνία έχοντας στα ηνία της τη Maria Peicheva, μια ελεύθερη επαγγελματία μεταφράστρια με εμπειρία στη μετάφραση από τα ελληνικά και τα αγγλικά προς τα βουλγαρικά. Στους αρχικούς πελάτες συγκαταλέγονται βουλγαρικές επιχειρήσεις και μεταφραστικές εταιρείες, αλλά ο κατάλογος επεκτείνεται πλέον σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στην Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Τσεχία, τη Βρετανία, την Κύπρο και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Metafrazi Ltd. απασχολεί μια στενά δεμένη ομάδα εξειδικευμένων μεταφραστών και επιμελητών με επιβεβαιωμένη και εκτεταμένη εμπειρία στα παρακάτω πεδία:

– Μετάφραση και επιμέλεια για όλους τους πιθανούς γλωσσικούς συνδυασμούς των παρακάτω γλωσσών: αγγλικά, βουλγαρικά και ελληνικά
– Μετάφραση και τοπική προσαρμογή ιστοσελίδων και εφαρμογών
– Επικύρωση επίσημων εγγράφων
– Διερμηνεία σε δικαστήρια και συμβολαιογράφους
– Εξειδικευμένη εκπαίδευση για εταιρικούς πελάτες: Business English και MS Office Productivity

Η μετάφραση ξεκινάει από τις λέξεις, αλλά δεν τελειώνει εκεί. Εμείς, εκτός από άρτιες μεταφράσεις, σας προσφέρουμε επίσης:

– Υψηλή ποιότητα σε ευέλικτες προθεσμίες
– Πλήρη εχεμύθεια
– Διαφανή και σαφή τιμολόγηση
– Ικανότητα συνεργασίας και τήρησης των οδηγιών σας