Για μας

Μια οικογενειακή επιχείρηση με διεθνή παρουσία σας προσφέρει εξειδικευμένους, πιστοποιημένους μεταφραστές και επιμελητές για μεταφράσεις από τα ελληνικά και τα αγγλικά προς τα βουλγαρικά και αντίστροφα.

Μαθήματα

Μάθετε μια καινούργια ξένη γλώσσα με τα εξειδικευμένα μαθήματα ελληνικών για Βούλγαρους και βουλγαρικών για ξένους που προσφέρουμε και τα οποία απευθύνονται σε εταιρικούς πελάτες.

Μεταφράσεις

Επιλέξτε έναν συνδυασμό εξειδικευμένης μετάφρασης μεταξύ των παρακάτω γλωσσών - αγγλικά, βουλγαρικά και ελληνικά.